Menno's droom

Op 24 mei gaat Menno’s droom door op de parking van en in ons lokaal. Een van de onderdelen is een tafeltennismarathon van 8.00u tot 17.00u. In het lokaal worden 12 tafels opgesteld, en spelers kunnen inschrijven voor een sessie van een half uur via deze link. Ze betalen hiervoor een halve euro of meer. Per vijf euro die gesponsord wordt krijgt men een tombolabiljet.

TTK Herckenrode, meer dan een tafeltennisclub.

Onderwerp: club

De Hasseltse tafeltennisclub Herckenrode is veel méér dan zomaar een tafeltennisclub.

Zowel het sportieve-, het culturele- als het sociale luik zijn voor deze club van groot belang.

Sportief scoort de club zowel op provinciale-, op Vlaamse- alsook op nationale kampioenschappen steeds hoog. Getuige hiervan de verschillende provinciale-, Vlaamse-, alsook nationale medaille oogst van de afgelopen jaren.

Trainingen, stages, sportkampen; alles wordt in deze club jaarlijks georganiseerd. Iedereen, zowel klein als groot, komt in Herckenrode aan zijn trekken. Er wordt minstens twee maal per week getraind: groep 1 beginnelingen, groep 2 gevorderden en de hoogste groep 3. Van Landelijke afdeling tot en met 5de provinciale is de club vertegenwoordigd met minstens één ploeg. Met 3 ingeschreven ploegen in de reeks preminiemen/miniemen scoren we in Limburg het hoogste.

Samen naar de film, samen naar het zwembad, samen gezelschapsspelen, het kan niet op. Een goed werkend JEUGDBESTUUR bestaande uit 9 jongeren leidt alles in goede banen. Een vraagje: „Welke Limburgse tafeltennisclub beschikt over een 9-koppig jeugdbestuur??? Familietornooi, de 24 uren van Herckenrode, de stille zaterdag Davis-cup, kerstfeest; het is maar een kleine greep uit de vele activiteiten die deze groep jongeren voor haar rekening neemt.

Herckenrode een goede club? Ja natuurlijk; één van de betere in Limburg. Daarom werd Herckenrode door de Vlaamse sportfederatie en door de Vlaamse tafeltennisliga verleden jaar aangeduid als pilootclub voor het Vlaams sportproject „Multimove”. En niet „zomaar”. De aanduiding kwam er op basis van de KWALITEIT van de club, het AANTAL CLUBLEDEN minder dan 12 jaar en de vele eigen GEDIPLOMEERDE INITIATORS. Herckenrode telt momenteel niet minder dan 60 aangesloten clubleden beneden de 12 jaar. Verleden jaar sloten we ons ledenaantal af op buitengewone fantastische aantal van 174. Niet veel clubs in Limburg of clubs in Vlaanderen scoren hier beter.

Het mooie lokaal wordt met de regelmaat van een klok ter beschikking gesteld van Tafeltennis Limburg Kempen voor de organisaties van het jeugdcriterium, top acht e.a.; ook het Vlaams jeugdcriterium doet ons lokaal één maal per jaar aan. Tevens staat de club zelf in voor de organisatie van een klassementen- en een jeugdtornooi. Voor al deze activiteiten staan vrijwilligers van Herckenrode ongeveer 10 zondagen ten dienste van de tafeltennissport, buiten de normale competitieweken. Herckenrode is fier op zoveel helpende handen.

Tweemaal per jaar organiseert de club een sportkamp van 5 volle dagen in samenwerking met de sportdienst Hasselt; een Paaskamp en een zomerkamp. Er is nog zoveel meer te beleven in Herckenrode.

Het weze gezegd; Herckenrode is één van de toonaangevende tafeltennisclubs in Limburg.

Tags (onderwerpen):

Herckenrode zoekt enkele spelers voor A-ploeg.

Onderwerp: club

Gezien wegens beroepsbezigheden enkele spelers van onze A-ploeg volgend seizoen de riem zullen afleggen, is Herckenrode naarstig op zoek naar enkele gemotiveerde spelers om onze clubkleuren te verdedigen in landelijke afdeling.

Spelers die onze toffe club (en het A-team) wensen te vervoegen kunnen contact opnemen met de club via info@ttkherckenrode.be.

Tags (onderwerpen):

AFSCHEID VAN MENNO

Onderwerp: overlijden

Op dinsdagavond 25 februari in de kerk van Tuilt en woensdagmiddag 26 februari in de aula van het crematorium te Hasselt namen vele honderden mensen afscheid van Menno Bollen, 11 jarige jeugdspeler van tafeltennisclub Herckenrode.

Uit de afscheidsrede die door onze club aan Menno en zijn ouders, familie en vrienden werd opgedragen tijdens de plechtigheid in het crematorium, enkele citaten:

„Menno werd bewonderd om zijn inzet, zijn kameraadschap, zijn teamgeest en zijn onvoorstelbare wil om het steeds nog beter te doen”.

” Tegenover zijn tegenstrevers gedroeg Menno zich heel voorkomend, sportief en respect was hem niet vreemd”.

” Menno ging geen uitdagingen uit de weg; hij was een sportieve vechter achter de speeltafel”

” Bestuur en leden van tafeltennisclub Herckenrode wensen zijn ouders Ann en Frank, zijn zusjes Indra en Fara, zijn kleine broertje en petekind Arne, zijn familie en allen die Menno een warm hart toedragen, veel sterkte bij het verwerken van dit enorm verlies”.

” Herckenrode zal steeds aan Menno blijven denken met veel respect en grote bewondering”.

Langs deze weg wensen we alle tafeltennisclubs en vrienden van Menno te bedanken voor de vele blijken van deelneming die zowel naar de ouders van Menno als naar onze club overgemaakt werden.

Tags (onderwerpen):

Herckenrode rouwt om Menno.

Onderwerp: overlijden

Op woensdag 19 februari 2014 overleed op 11 jarige leeftijd Menno Bollen. Menno was een talentvolle jeugdspeler van tafeltennisclub Herckenrode en vriend van iedereen.

Er is een gebedswake voor Menno op dinsdag 25 februari 2014 om 19.00 uur in de parochiekerk te Tuilt.

De uitvaartdienst zal plaatshebben in de aula van het crematorium te Hasselt, Prins-Bisschopssingel 67 op woensdag, 26 februari 2014 om 14.00 uur.

Tags (onderwerpen):

Pagina's

Subscribe to TTK Herckenrode RSS